Услуги

К-индустрия ЕООД предлага на своите клиенти различни услуги за оптимизиране на настоящо и бъдещо производство.

Интеграция на робот
Интеграция на робот
След поръчка и последваща доставка на закупеният от вас робот/и наши специалисти могат да осъществят интеграцията му във Вашето производство на планираните от Вас позиции.
Свържи се с нас
Изработка на грипери
Изработка на грипери
Гриперите са важни приставки към роботите и машините и чрез тях се осъществява захващането на различните инструменти и детайли. К-Индустрия ЕООД предлага проектиране и изработка на грипери (Grippers) за нуждите на Вашето производство. Също така предлагаме и готови решения от DH Robotics.
Свържи се с нас
Обучение на персонал
Обучение на персонал
Нашата компания предлага обучение на избран от вас персонал за съвместна работа, програмиране и настройки на закупената от вас машина. Обучените от нас служители ще могат да програмират, редактират и коригират програми , операции и настройки необходими за оптималното функциониране на робота внедрен във Вашето производство.
Свържи се с нас
Програмиране на робот за конкретна позиция
Програмиране на робот за конкретна позиция
След интеграцията на робот/и във Вашето производство, ние от К-Индустрия ЕООД можем да Ви предоставим услугата по програмиране и изготвяне на подходящи програми необходими за различните операции, които ще трябва да изпълнява робота.
Свържи се с нас
Изработване на роботизирани машини и поточни линии
Изработване на машини и поточни линии
К-Индустрия предлага проектиране ,изработка на роботизирани автоматични машини и поточни линии за различни индустрии и производство. Машините са изцяло съобразени с нуждите на клиента и неговите изисквания за капацитет и производителност.
Свържи се с нас
Изработка на идеен проект
Изработка на идеен проект
Ние предлагаме изработка на идеен проект за конкретна работна позиция , с който ще можете да си визуализирате движенията на робота и ние ще можем да ви калкулираме всичко икономически ползи след интеграцията на робот.
Свържи се с нас
Европейски проекти
Европейски програми
К-Индустрия ЕООД може да бъде Ваш партньор при кандидастване и сключване на договори по Европейски проекти и програми , финансирани от Европейски и национални фондове. Ние можем да изготвим и планираме внедряването на роботи и автоматични машини за различни позиции във вашето настоящо и бъдещо производство.
Единен информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове